موسسه حقوقی در اصفهان

بهترین موسسه حقوقی در اصفهان ، نهادی تجاری است که یک یا چند وکیل آن را تأسیس کرده‌اند. این مؤسسات جهت انجام امور وکالت فعالیت می‌کنند. از آنجایی که هر وکیل، در حیطه تخصصی خود به وکالت می‌پردازد، جمع کردن چند وکیل با تخصص های مختلف کنار هم، امری مهم و مناسب برای موکلان است.

این مؤسسات، به ارائه خدمات مختلفی در زمینه وکالت پرداخته و بسیاری از نیازهای افراد در این زمینه را برطرف می‌کنند. در ادامه این مطلب به تعریف این مؤسسات و نحوه فعالیت آنها پرداخته‌ایم. اگر به دنبال یافتن یک مؤسسه حقوقی خوب هستید، این مطلب را از دست ندهید.

مؤسسه حقوقی چیست؟

به یک نهاد یا سازمان تجاری که توسط یک یا چند وکیل برای رسیدگی به امور حقوقی تأسیسمی‌شود، مؤسسه حقوقی می‌گویند. خدمات اولیه ارائه شده توسط این مؤسسات، ارائه مشاوره در زمینه‌های حقوقی مختلف به مشتریان حقیقی یا حقوقی است. اطلاعات بیشتر در مورد وکیل خانواده خوب در اصفهان

از طرفی ارائه مشاوره درباره مسئولیت‌های قانونی اشخاص و نمایندگی آنها در پرونده‌های کیفری، مدنی، حقوقی و امور تجاری از سایر مواردی است که وکلای این مؤسسات به مشتریان خود ارائه می‌دهند. همانطور که گفتیم، دخالت در دعاوی حقوقی مختلف، نیازمند وکلایی با تخصص مرتبط است که در این مؤسسات به خوبی گرد هم آمده‌اند. وکیل خوب در اصفهان

موسسه حقوقی در اصفهانhttps://vakilshirzadeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/moasese3-300x154.jpg 300w, https://vakilshirzadeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/moasese3-410x211.jpg 410w, https://vakilshirzadeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/moasese3-570x293.jpg 570w" data-lazy-sizes="(max-width: 595px) 100vw, 595px" data-lazy-src="https://1.storage.loger.ir/2021/01/03/246069/5658/image-in-content/1609704252-cQV1VPAyoS/moasese3.jpg" data-was-processed="true" data-mce-src="https://1.storage.loger.ir/2021/01/03/246069/5658/image-in-content/1609704252-cQV1VPAyoS/moasese3.jpg">

انواع مؤسسات حقوقی

مؤسسات حقوقی همانطور که در تعریف آنها گفتیم، نهادی تجاری هستند. از این روی، نحوه مشارکت در سهام و سود و زیان آنها، متفاوت است. همین تفاوت سبب می‌شود این مؤسسات از نظر نحوه تعامل، انواع مختلفی داشته باشند. یعنی این بنگاه‌های حقوقی بسته به حوزه قضایی که در آن فعالیتمی‌کنند، از طرق مختلفی سازماندهیمی‌شوند:

  • مالکیت انفرادیکه در آن یک وکیل، نماینده شرکت است و مسئولیت تمام سودو زیان را به عهده دارد.
  • مشارکت عمومیکه در آن کلیه وکلای عضو شرکت در مالکیت، سود و بدهیمؤسسهمشترک هستند.
  • شرکت‌هایحرفه‌ای که سهام وکلا را به روشی مشابه شرکت‌های تجاریتقسیم می‌کنند.
  • شرکت با مسئولیت محدود که در آن وکلای صاحب سهام، “عضو” نامیدهمی‌شوند، اما مستقیماً در قبال طلبکاران شخص ثالث شرکت حقوقی مسئول نبوده و تنها به میزان سهام خود مسئولیت دارند.
  • انجمنحرفه‌ای که به طور مشابه با یک شرکت حرفه‌اییایک شرکت با مسئولیت محدود عمل می‌کند.
  • مشارکت با مسئولیت محدود که در آن وکلا یا صاحبان با یکدیگرشریک هستند، اما هیچ شریکی در قبال بستانکار مؤسسه حقوقیمسئولیت ندارد و هیچ شریکی نیز مسئول سهل انگاری شرکای دیگری نیست.