کیل کیفری ، شخصی است که به دعاوی کیفری رسیدگی می‌کند. یعنی شکایت‌هایی که بر پایه آنها، علیه یک جرم، اقامه دعوی شده است. از آنجایی که تعاریف و اصطلاحات قانونی کمی پیچیده هستند، در این نوشتار به بررسی تعریف وکیل کیفری در اصفهان و کار او پرداخته‌ایم.

دعوی چیست؟

می‌دانیم که آدم‌ها با هم تفاوت بسیار دارند و هیچیک مطلقاًشبیه دیگری نیست. همچنین این تفاوت گاهی منجر به بروز اختلافاتی می‌شود. از طرفی، عدم رعایت قانون و تضییع حق دیگران، در تمام جوامع، به شکلی، مستلزم رسیدگی توسط مقامات مسئول و تعیین مجازات است.

دعوی یعنی به واسطه بروز اختلاف یا تضییع حقی، فرد در پی دریافت حق و حقوق خود برآید. در واقع با مراجعه به مراتب ذی‌صلاح، درخواست رسیدگی به اختلاف خود را داشته باشد. بسته به نوع وقوع این اختلاف و شرایط دیگر، دعاوی دو نوع متفاوت دارند. ( وکیل کبفری در اصفهان )

تفاوت دعوی کیفری و حقوقی

دعوی کیفری زمانی رخ می‌دهد که فردی، با عملی مجرمانه، حق دیگری را تضییع کرده باشد. عمل مجرمانه نیز، عملی است که قانونگذار، در راستای شکستن قوانین و مقررات، نام جرم به آن داده است. مانند دزدی.دعوی حقوقی، مربوط به زمانی است که حق کسی تضییع شده، اما نه صرفاً با رفتاری مجرمانه. یعنی یک فرد، کاری کرده که به حقوق دیگری، تجاوز شده اما آن کار صرفاً جرم نبوده است.

تفاوت این دو دعوی از چند جنبه مشخص می‌شود:

  • برای طرح کردن دعوی کیفری، باید شکوائیه نوشت و برای دعوی حقوقی باید درخواست رسیدگی داد. ( وکیل کیفری در اصفهان )
  • مرجعی که به دعاوی کیفری رسیدگی می‌کند، دادسرا است، در حالی که دعاوی حقوقی در دادگاه بررسی می‌شوند.
  • در دعاوی کیفری، دو طرف دعوا، شاکی و متهم یا متشکی عنه هستند، در دعوی حقوقی، دو طرف، خوانده و خواهان نام می‌گیرند.
  • حکم متهم در یک دعوی کیفری، مجازات را نیز شامل می‌شود، چون حاوی قانون‌شکنی و جرم بوده است. در حالی که در دعاوی حقوقی اینگونه نیست و معمولاً مجازاتی برای خوانده مشخص نمی‌شود.
  • هزینه رسیدگی به تمامی دعاوی کیفری یکسان است، در حالی که هزینه دعاوی حقوقی بسته به نوع دعوی تغییر می‌کند. ( وکیل خوب در اصفهان )

وکیل کیفری در اصفهانhttps://vakilshirzadeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/keyfari2-300x200.jpg 300w, https://vakilshirzadeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/keyfari2-345x230.jpg 345w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" data-lazy-src="https://1.storage.loger.ir/2021/01/04/246069/5658/image-in-content/1609707181-lifd5VsYkl/keyfari2.jpg" data-was-processed="true">